TORP och GÅRDAR i ORKESTA: 

Lindholmens gård

Sidnr 

Version 2005-02


Lindholmens gård (foto: Peter von Schoultz, 1999)

Magasinet vid Lindholmens gård

Stenladugården
Ur Orkestaboken 2000:

Lindholmens gård

Gården är Orkesta sockens historiskt mest välkända genom Gustav Wasas anknytningar till densamma.

Ägarförhållanden: Gården köptes 1967 av Stockholms stad.

I samband med köpet avstyckades slott och slottspark, vilka 1982 såldes till Viola Söderholm.

Genom köp införlivades 1970 Smedstorp och Häggtorp med Lindholmens gård.

Areal: Åker 145 ha, skog och övrig mark 250 ha. Delar av arealen är belägna utanför Orkesta sockens  gräns.

Arrende:  Åkermarken arrenderas sedan 1964 av Borresta.

Djurhållning: Mjölkproduktionen upphörde 1964. Köttdjur fanns på gården fram till omkring 1980.

Övrigt: Under somrarna på 40-talets början användes stora arealer för beten till beredskapshästar. Avsevärda täckdikningsprojekt har genomförts. Låglänta sanka marker har planterats med energiskog.

I det stora lidret finns idag en antik- och kuriosaaffär öppen under sommarhalvåret.